Sandheden!

Evnen til at kende sandheden om sig selv, gør mennesket (ære)frygtindgydende

Hvad er sandheden om hvert eneste menneske – høj som lav, fattig som rig, velskabt som handicappet, tyk som tynd?

Ethvert menneske er enestående skabt
– der skabes aldrig et menneske magen til!
Ethvert menneske er uerstatteligt
– ingen anden person kan erstatte det.
Ethvert menneske har en høj iboende Egenværdi
– skal ikke værdi-sættes efter bestemte handlinger!
Alt liv har mening!
Alle mennesker er uløseligt forbundet med hinanden i samme livets “neg”, derfor er dét, der er sundt og godt for det ene menneske også sundt og godt for dets medmenneske!
Intet menneske opnår noget varigt godt på bekostning af et andet mennesket!
Intet menneske har retten til at tage et andet uskyldigt menneskets liv, ej heller til at dømme et andet menneskes liv værdigt eller ej.
Ethvert menneske har mulighed for et venskab med Skaberen selv – altså er der en åndelig dimension foruden den psykiske og fysiske! Sandheden vil gøre dig fri – al sandhed til alle tider – ikke delvis sandhed somme tider!
Tør du omfavne Sandheden om dig og din værdi, vil du opdage, at du har vinger som svanen – der efter at have vokset op i en andegård under betegnelsen “den grimme ælling” – kan gøre dig fri til at flyve ud af frygtens, mistillidens og desperations fangenskab.

Menneskesyn

Under en samtale bad jeg en abortramt kvinde om at beskrive sit menneskesyn. Hun spurgte lidt overrasket om det at have et menneskesyn ikke var religiøst?

Om det er religiøst eller ej, skal jeg lade være usagt; men har man ikke gjort sig klart, hvordan man opfatter både sig selv og ens medmennesker, vælger og handler man ubevidst ud fra de værdier – eller mangel på samme, man bygger sin Verdensopfattelse på!

Mange forpinte menneskesjæle afspejler, at deres opfattelse af egen værdi oftest ikke bare er på nulpunktet men direkte negativt!

Verdensopfattelse
“Ethvert menneske har visse forudsætninger, generelle opfattelser eller tro – filtre, hvor igennem vi opfatter, alt hvad der sker omkring os – generelle opfattelser af, hvad der er sandt! Man drager langt flere konklusioner på basis af disse opfattelser end man selv er bevidst om. Man vælger at leve og handle på grundlag af disse forudsætninger. Vores overbevisninger (bevidste såvel som underbevidste) former grundlaget for vore værdier og disse værdier er afgørende for, hvad vi tror på! Hvilket igen er basis for vore valg og handlinger!”

James Sire

Hele Mennesker -grupperne

Er slut for vintersæsonen. Vi har haft et fantastisk samarbejde med en spændende gruppedynamik, hvor menneskesyn, værdier, verdensopfattelse, ny forståelsesramme og meget mere er bearbejdet!

Din støtte
har vi fortsat vældig brug for til de arbejdsopgaver, der kommer på vor vej!
Tak om Du vil støtte arbejdet – i det mindste ved at være medlem af foreningen. Det koster 50,- pr. person/år
Hvis du har initiativer eller mulighed for at gøre en aktiv indsats, hører vi også gerne fra dig.

Oplysnings-materialer
Du er altid velkommen til at rekvirere materialer om Tilflugten og Hele Mennesker!

PASS – Post Abort Overlever Syndrom –

PAS – Skyggen, der følger den abortramte!

De Glemte Fædre – Mænd og Abort

Hjertelige hilsner

Elisabeth Sukkot

Kelda: www.tilflugten.dk

Onnur tíðindi