Retten til Liv – Aarsmøde: Har vi blinde pletter?

– “Hvorfor er abort blevet tabu i vort land? Er det den negative måde, abortmodstanden fremstilles på, der er problemet? Er der noget i sagen, der modarbejder os? Har vi selv ’blinde pletter’? Hvor opstår berøringsangsten? Og ikke mindst: hvordan bliver forsvaret for de ufødte hele kirkens sag?”

Sognepræst og debattør Henrik Højlund hold foredrag. (58.min)
Onnur tíðindi