Prevensjonssprøyte kan gi beinskjørhet

Av Jostein Sandsmark

Det gjelder prevensjonssprøyten Depo-Provera fra firmaet Pfizer.

Konklusjonen kommer fra den medisinske forskeren Abbey B. Berenson ved University of Texas i USA.

Hun har ledet en undersøkelse på 191 unge kvinner, hvor 47 brukte Depo-Provera, andre tok p-piller, mens andre igjen benyttet ikke-hormonelle prevensjonsmidler. Resultatene av undersøkelsen er nylig offentliggjort i det medisinske tidsskriftet Obstetrics and Gynecology:

l Ved 12 måneders bruk av Depo-Provera-injeksjonen hadde kvinnene i gjennomsnitt et 2,5 prosents tap av tettheten i skjelettet.

l Fortsatte bruken i 12 måneder til, økte tapet med ytterligere 3,2 prosent – til totalt 5,7 prosent for alle de 24 månedene.

Også norsk innrømmelse
Til sammenligning hadde p-pille-brukerne en gjennomsnittlig svekkelse av sin beinbygning på 2,6 prosent i løpet av 24 måneder.

«Bruk av preparatet er en mulig risikofaktor for utvikling av osteoporose,» heter det i den norske produktomtalen av Depo-Provera.

– Preparatet er tenkt brukt over lang tid. Derfor er det kritisk nødvendig med ytterligere studier som følger brukere av denne metoden over lengre perioder, og som avgjør om disse endringene kan reverseres. Slik kan leger få gi presise råd til sine pasienter om denne metoden, skriver Berenson og hennes kolleger.

Kan gi tidligaborter
I den norske produktomtalen opplyses det også at preparatet kan forårsake tidlige aborter ved at befruktede egg eller tidligfostre hindres i å feste seg i livmoren: «Endometriets histologi forandres og gjør det uegnet for implantering av et befruktet egg.»

Men hovedintensjonen skal være å hemme eggløsning og «spermienes passasje».

Her i Norge mener både produsent og helsevesen at en spesialist, en poliklinikk eller et sykehus bør være inne i bildet når en kvinne begynner med preparatet.

Misdannede fostre
«Risiko ved bruk under graviditet er ikke fullstendig avklart. Det er rapportert tilfeller av misdannelser hos barn eksponert for progestogener in utero. Preparatet bør ikke brukes av gravide,» står det videre i produktomtalen.

Der heter det også at preparatet følger morsmelk, «men risiko for påvirkning av barnet er lite sannsynlig med terapeutiske doser. Preparatet bør likevel ikke brukes under amming uten i samråd med lege.»

Andre bivirkninger kan være alvorlig leversykdom og underlivsblødninger. Også kvalme, magesmerter, bein- og ryggsmerter, nedstemthet, svimmelhet, uro, søvnproblemer, hodepine, vektøkning og brystspenninger kan forekomme.

Les mer om dette i dagens avis

Publisert 11.06.2004

Onnur tíðindi