New York åpner opp for abort frem til fødsel

” – Menneskeverd er bekymret for en utvikling der kvinnens generelle livssituasjon blir grunnlag for abort helt opp til fødsel. Senaborter er generelt en stor belastning for kvinnen, og det er svært tankevekkende at sent i svangerskap har grensen for lengst oversteget fosterets levedyktighet utenfor livmoren.

Selbekk legger også til at kombinasjonen av et vagt definert helse-begrep sammen med null straffeforfølgelse av leger som utfører senaborter, er skremmende.

– Det kan føre til at leger utfører svært problematiske aborter sent i svangerskapet som ikke er i tråd med lovverket, men som likevel ikke får konsekvenser for dem, sier Selbekk…”

Les meira higar:  New York åpner opp for abort frem til fødsel –  Menneskeverd, 28. januar 2019

Onnur tíðindi