Deyðshjálp

DEYÐSHJÁLP (aktiv dødshjælp)

Aktiv dødshjælp vil sige, at man direkte afslutter en patients liv for at fjerne vedkommendes lidelse. Dødshjælpen kan ydes ved en konkret handling (f.eks. en dødelig indsprøjtning) eller ved, at man undlader at give en grundlæggende hjælp, eksempelvis mad.

I andre tilfælde, kan en dødssyg patient måske holdes i live i endnu nogle få dage eller uger ved hjælp af en meget avanceret behandling. Det er ikke aktiv dødshjælp at afbryde eller afstå fra en sådan behandling. Der kommer et tidspunkt, hvor man må se døden i øjnene som en del af vores menneskelige vilkår. Man skal ikke desperat forsøge at udskyde døden så længe som overhovedet muligt.

Det er heller ikke aktiv dødshjælp, når man giver en døende patient smertestillende midler, selvom disse fremskynder døden. Men det er vigtigt, at man taler med patienten om tingene. Nogle mennesker foretrækker smerterne for til gengæld at være ved bevidsthed, så de kan forberede sig til døden og mødet med Gud.

Aktiv dødshjælp er derimod uacceptabel. Den er udtryk for, at man anser menneskelivet for værdiløst, hvis det er forbundet med lidelse og smerte. Handicappede mennesker og gamle, der har brug for hjælp til alting og ikke længere kan arbejde, synes ikke at have samme værdi som unge og friske.

Les meira HAR.

Erfaringerne fra Holland viser imidlertid med al tydelighed, at har man først lempet lovgivningen på dette område, er det siden umuligt at styre udviklingen. Har vi først kollektivt vedtaget, at formålet med aktiv dødshjælp er at spare patienterne for unødige lidelser, ændres dermed hele perspektivet i patientbehandlingen, og vi risikerer at havne i en uoverskuelig situation, hvor det i praksis bliver sygehuspersonalet, der afgør, om det fortsat kan betale sig at holde liv i den enkelte patient, og hvor det vel at mærke bliver umuligt at afgøre, om beslutningen træffes for at spare patienten for unødige lidelser eller for at spare samfundet for yderligere udgifter.

Les meira HAR.

MEIRA UPPLÝSING

Frågor och svar om dödshjälp/eutanasi
http://respektlivet.nu/amnen/dodshjalp

Aktiv dødshjelp – Menneskeverd
http://www.menneskeverd.no/tema/aktiv-dodshjelp/

Palliativ (lindrende) behandling
http://www.menneskeverd.no/tema/palliativ-behandling/

Livshjelp
http://www.menneskeverd.no/tema/livshjelp/

Hospice
http://www.menneskeverd.no/tema/hospice/

Aktiv dødshjelp – en verdig død?
http://www.menneskeverd.no/tema/eutanasi-verdig-dod/

Professor: Aktiv dødshjælp er havnet i en voldsom glidebane
http://jyllands-posten.dk/indland/ECE7333145/Professor-Aktiv-d%C3%B8dshj%C3%A6lp-er-havnet-i-en-voldsom-glidebane/

Fordobling av aktiv dødshjelp-tilfeller i Belgia
http://www.menneskeverd.no/2016/02/12/fordobling-av-aktiv-dodshjelp-tilfeller-i-belgia/

Aktiv dødshjelp-pasienter donerer organer
http://www.menneskeverd.no/2016/05/27/aktiv-dodshjelp-pasienter-donerer-organer/

VIDEO/FILMAR

Stephanie’s Story: A family fights terminal illness and assisted suicide (5.min)

https://www.youtube.com/watch?v=01bwxtzFub8

Vulnerable: The Euthanasia Deception – Documentary Promo (3.min)
https://www.youtube.com/watch?v=qcbGK2tTvsI

Allow Me To Die: Euthanasia in Belgium – Documentary (52.min)
https://youtu.be/hCRpuTRA7-g

Let´s talk about Dying – Peter Saul (13.min)
https://www.ted.com/talks/peter_saul_let_s_talk_about_dying?language=en