Kirkens taushet om abort med på å frata slike som min datter livets rett

Hvor er biskopene, prestene, de åndelige veiledere i vår kirke? På en umerkelig måte blir Kirken gjennom sin taushet medansvarlig for at slike som min datter, og også funksjonsfriske, ikke har livets rett!

Les meira her:
Kirkens taushet om abort med på å frata slike som min datter livets rett – Leiv M. Mortensen
Stavanger Aftenblad – 10.06.2016
Onnur tíðindi