KD: Heimurin trilvar eftir loysn uppá frásortering av gentufostrum

Verden tøver i kampen mod de kønsbestemte aborter af pigefostre, som ifølge FN er skyld i, at omkring 117 millioner piger ikke er blevet født

Mitu Khuranas tvillingedøtre skulle, hvis det stod til deres far, have været aborteret. Fordi de var piger. Læs mere om det i specialhistorien, der linkes til nedenfor. På verdensplan er frasortering af piger – kønsbestemte aborter – et problem, myndighederne har svært ved at gøre noget ved. – foto
Kønsbestemte aborter af pigefostre er et onde, der er overordentligt vanskeligt at udrydde. Derfor tøver det internationale samfund med at skride resolut til handling over for det fravalg af pigebørn, som mange organisationer og eksperter på området betegner som en alvorlig global krise.


Kønsbestemte aborter har siden 1980’erne, hvor teknologien gjorde det nemt at afgøre et ufødt barns køn, bredt sig fra det sydlige Asien til Kaukasus og Balkan. I dag aborteres der hundredtusinder af pigefostre hvert år. Men reaktionen fra internationale grupper og sammenslutninger er indtil videre begrænset, siger John Bongaarts, der er vicepræsident for den internationale interesseorganisation Population Council i New York og forfatter til en rapport om forkærligheden for drengebørn.

”En del af problemet er, at der ikke er nogen klar løsning. Næsten alle modsætter sig kønsbestemte aborter, men eksempelvis at begrænse adgangen til abort er ikke en løsning, som der er bred opbakning til,” siger han.

Kønsbestemte aborter er til en vis grad gået i glemmebogen, siger Monica Das Gupta, der er professor i sociologi ved Maryland Universitet og en af de førende forskere i emnet.

“I lande som Kina, Indien og Armenien er udfordringerne med fattigdom oprigtigt talt så store, at kønsselektion får lavere prioritet. Dertil kommer, at det åbner for den ekstremt prekære og politiserede debat om abortretten, og derfor er der en vis berøringsangst,” siger hun.

Der er dog tegn på, at problemet er på vej til at blive taget mere alvorligt også i Vesten. Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Nils Muiznieks, har netop offentliggjort en erklæring, hvori han konstaterer, at internationale strukturer giver ”svag beskyttelse” mod kønsbestemte aborter og opfordrer til et lovmæssigt forbud mod proceduren i de europæiske lande.

”Vi har behov for stærke afskrækkende midler til at udrydde denne praksis. Kønsbestemte aborter må kriminaliseres,” siger Nils Muiznieks.
Han påpeger, at ufødte piger fravælges i europæiske lande såsom Armenien, Aserbadjan, Albanien, Georgien, Montenegro og Kosovo samt blandt nogle indvandrergrupper i Vesteuropa.

Ud over Europarådet har også FN advaret mod fænomenet. Allerede i 1998 vedtog FN’s Generalforsamling en resolution til beskyttelse af pigebørn og opfordrede medlemslande til at ”vedtage og håndhæve lovgivning” mod kønsselektion. Verdensbanken har inden for det sidste år også sat gang i en række analyser af problemet.

Eksperter på området glæder sig over initiativerne, men peger samtidig på, at de er utilstrækkelige.

”Vestlige donorer bør yde bistand til kampen mod kønsselektion på samme måde, som de eksempelvis har støttet kampen mod hiv/aids og omskæring af piger,” siger den amerikanske skribent Mara Hvistendahl, korrespondent i Kina for det populærvidenskabelige magasin Science og forfatter til bogen ”Unaturlig udvælgelse: At vælge drenge frem for piger og konsekvenserne af en verden fuld af mænd”.

Kelda: Kristeligt Dagblad Sidsel Nyholm | 15. februar 2014
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/545184:Udland–Verden-famler-efter-loesning-paa-frasortering-af-piger

Onnur tíðindi