Gir det ufødte liv en stemme

– Menneskeverd er den iboende verdien vi har som mennesker i kraft av at vi er til. Det er like sterkt og viktig uavhengig av funksjonsevne og egenskaper. Alle har rett til liv, sier Thoresen før hun fortsetter. For det er få pauser når hun snakker om det hun jobber med.

– Som mangeårig leder kan jeg se hvor viktig det er å bli vernet om når vi er i de mest sårbare fasene. Om det er i starten eller slutten av livet, er det akkurat det samme som slår inn: Vi er avhengig av at andre bekrefter vårt menneskeverd. Nå har jeg fått oppleve hvor viktig det er selv.
Onnur tíðindi