Fri abort under dække af FN”s hjælpearbejde


Fri abort under dække af FN”s hjælpearbejde

Kampen for fri abort smugles med ind i FN”s hjælpearbejde, også det, der drives med dansk støtte


For at holde hinanden fast på Menneskerettighederne bedømmer FN”s medlemslande på skift hinanden. Da det i efteråret blev El Salvadors tur, satte tolv lande fingeren på El Salvadors abortlov og kom med en kraftig opfordring til at indføre fri abort.

Den reaktion er et fast mønster. Lande, som har indført fri abort, lægger et stadig stærkere pres på de lande, der holder fast ved beskyttelsen af de ufødte.

Det kan få ret barske følger for et uland at blive stemplet som overtræder af Menneskerettighederne, for der er en tendens til, at bidragerlandene holder ulandsbistanden tilbage fra disse lande.

Det er et demokratisk problem, når lande som Danmark gennem FN lægger pres på de lande, der helt lovligt og uden at overtræde en eneste FN-resolution fastholder beskyttelsen af det ufødte barn, påpeger flere organisationer. Presset sker også ved at støtte NGO”er, der har fri abort som en del af deres program, fortæller C-fam (Center for Family & Human Rights).

Kongehuset er involveret

En af de organisationer, der presser på for fri abort, er Amplify Change, der er en dansk-hollandsk fond med offentlige penge. C-fam skriver på deres hjemmeside: “Kronprinsesse Mary af Danmark meddelte, at hendes regering har afsat næsten 14 millioner dollars til Amplify Change. En dansk minister for handel og udvikling tilføjede, at pengene vil gå til civilsamfundsgrupper (NGO”er), der ”arbejder på forsømte områder” i FN”s tyve år gamle dagsorden ”Befolkning og udvikling”.”

Den omtalte FN-dagsorden er International Conference on Population and Development (ICPD), der begyndte for 20 år siden. ICPD har siden været drivkraften i FN”s indsats for familieplanlægning, beskyttelse af gravide og mødre og for lighed mellem alle former for seksualitet.

Kronprinsesse Mary fortalte på tv den 29. januar om det store arbejde, der gøres gennem ICPD, hvor hun er medlem af præsidiet. Formålet er at støtte arbejde for sundhed i de fattigste dele af verden.

Amplify Change fortæller, at de giver økonomisk støtte til “små græsrods-organisationer, så de kan være fortalere for marginaliserede seksuelle grupper, støtte sundhed for gravide og kæmpe for rettighedsspørgsmål, som ofte af politiske eller religiøse årsager ikke er i stand til at tiltrække hjælp fra etablerede hjælpeorganisationer” (IMT”s oversættelse). De religiøse årsager, der henvises til, er blandt andet modstand mod fri abort.

KELDA:

Indre Missions Tidende – 08.02.2015

Onnur tíðindi