Det går en linje fra debatten om abort til den om dødshjelp

– Det går en linje fra debatten om abort, over sorteringssamfunnet og diskusjonen om hva som er et verdig liv – til debatten om dødshjelp. En observasjon er at hver generasjon må nærme seg spørsmålene og realitetene i liv og død-debattene på sin egen måte. Debattene kompliseres ved at de foregår på minst fire plan samtidig: det personlige, det moralske, det politiske og det tekniske nivået. De ulike nivåene glir over i hverandre og det er rett og slett vanskelig å ta inn over seg hva de ulike teknologiene innebærer, før man er i situasjonen selv, med sin egen kropp…

Les meira higar:   Det går en linje fra debatten om abort til den om dødshjelp – Morgenbladet, 14-08.2020

 

 

Onnur tíðindi