Abort er som en kræftsvulst.

Abort er som en kræftsvulst – Iben Tranholm, Kroniken
Politiken – sept 2013

Da loven om den frie abort blev vedtaget i 1973, var hovedargument, at kvinder skulle have ret til at bestemme over egen krop.

Det var særligt kvindebevægelsen, der sammen med partiet SF lagde vægt på kvindens ret til at bestemme, om hun ville føde et barn eller ej, og som pressede på for at få loven indført.

Det er stadigvæk kvindebevægelsens argumentet, som dominerer debatten. Eller rettere – det er argumentet om kvindens ret til at bestemme over egen kop, som bremser enhver debat om den frie abort i Danmark.

I et moderne, demokratisk samfund stiller ingen spørgsmålstegn ved kvinders rettigheder og slet ikke deres reproduktive rettigheder, som i sidste ende handler om ligestilling og lige vilkår på arbejdsmarkedet og i familien.

1. oktober er det 40 år siden, at loven om den frie abort i Danmark trådte i kraft. Hvert år siden da er der blevet foretaget ca. 16.000 aborter. Regner man på det, kommer det op på omkring 700.000 aborter siden 1973…

Les meira har

Onnur tíðindi